fbpx

Kiireellisissä tapauksissa päivystys palvelee teitä työajan ulkopuolella:

Arkisin 16-20 ja
viikonloppuisin 9-14.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

HMK Talotekniikka Oy (Y-tunnus: 2751172-4)
Kivilähteentie 6
33470 Ylöjärvi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Henri Kestilä
Puhelin +358 40 197 5000
Sähköposti info@hmktalotekniikka.fi

REKISTERIN NIMI

HMK Talotekniikka asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt hmktalotekniikka.fi-asiakkaaksi, ostanut HMK Talotekniikka Oy:ltä tavaraa ja/tai osallistuu HMK Talotekniikka Oy:n järjestämään tilaisuuteen, tapahtumaan tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on HMK Talotekniikka Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää HMK Talotekniikka Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää HMK Talotekniikka Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. HMK Talotekniikka Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan HMK Talotekniikka Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

HMK Talotekniikka Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä www.hmktalotekniikka.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse info@hmktalotekniikka.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan HMK Talotekniikka Oy:n käytössä, paitsi HMK Talotekniikka Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta HMK Talotekniikka Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole HMK Talotekniikka Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää HMK Talotekniikka Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee HMK Talotekniikka Oy:n salasanasuojatulla palvelimella